Юруците са тюркска етническа група, обитавала от 14 до 20 век главно планински области в Мала Азия,[1] Тракия, Македония и Епир. Смята се, че те произлизат от огузите. Те са мюсюлмани и говорят турски език, като основното им разграничение от турското население е номадският им начин на живот. Днес отделни юрушки общности съществуват в някои планински области на Турция, като тенденцията е те да преминават към уседнал начин на живот и да бъдат асимилирани от турското мнозинство.

Юруци
Общ брой 3 милиона
Разселение Турция
Език турски език
Религия ислям
Сродни групи турци, йомути
Юруци в Общомедия

ЛитератураРедактиране

Кальонски, Алексей. Юруците. София, 2011, 472 стр.

БележкиРедактиране