Явление е всяко наблюдаемо събитие [1].

Сравнение между пламък на свещ на Земята (ляво) и в микрогравитационна среда, каквато има в МКС (дясно).
Едно и също явление е наблюдавно в негови различни проявления

Значения

редактиране

Основна статия: Феноменология.

В естествените науки

редактиране

Физическо явление, факт, потвърдимо събитие. В този смисъл терминът се използва без непременно да се разглеждат причините за това събитие.

Във физиката, физичните явления са обекта във всички наблюдения. Явление може да е свойство на веществата, енергия или пространство-времето, както и други.

Във философията

редактиране

Средни Векове: Феномен – обектът на чувственото съзерцание, чувствено постижимо явление.

Модерна философия: Феномен – явление, което е възможно да се постигне, чрез научен или ежедневен, преимуществено чувствен опит (Имануел Кант). Ноумен – обект на интелектуалното съзерцание, умопостижимо явление.

Феноменът носи в себе си пълното съдържание, цялото знание за предмета: и явление, и същност.

В съвременната философия: Феномен – вътрешен опит, който бива осъзнат, даденото, полученото от личния опит. Това значение е отразено в хусерловата феноменология.

Източници

редактиране