Яворов е българско фамилно име, производно на личното име Явор. Може да се отнася за някое от следните понятия.

Лица редактиране

Други редактиране

Вижте също редактиране

  Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.