Отваря главното меню

Ядрената обвивка се състои от две липопротеидни мембрани - вътрешна и външна, сходни по структура с другите клетъчни мембрани. Ядрената обвивка обгражда клетъчното ядро, като по този начин изолира ядрения материал от цитоплазмата.

Външната ядрена мембрана е свързана с мембраните на ендоплазмената мрежа, така че пространството между двете мембрани преминава във вътрешното пространство на ендоплазмената мрежа. Пространството между двете мембрани се нарича перинуклеарно.

Характерна особеност на ядрената мембрана е наличието на пори, през които се транспортират големи молекули и надмолекулни комплекси от ядрото към цитоплазмата и обратно.