Отваря главното меню

Ядрено-магнитен резонанс

(пренасочване от Ядрен магнитен резонанс)
Емблема за пояснителна страница Тази статия е за физично явление. За техниката в медицината вижте Магнитно-резонансна томография.

ЯМР спектрометър Медицински ЯМР
ЯМР спектрометър
Медицински ЯМР

Ядрено-магнитният резонанс или по-често във физиката като ядрен магнитен резонанс (ЯМР) е физично явление, при което атомни ядра с различен от нула спин, поставени в магнитно поле, поглъщат и повторно излъчват в условието на резонанс поради преориентацията на магнитния им момент. Специфичната честота на резонанса зависи от силата на магнитното поле и вида на атомния изотоп. Най-често използвани изотопи са 1H и 13C.

ЯМР дава възможност да се наблюдават специфични квантови магнитни свойства на атомното ядро. Прилага се при изучаването на обекти и явления в молекулната физика, кристалографията и др. чрез ЯМР спектроскопия. В медицината ЯМР се прилага широко в апаратите за магнитно-резонансна томография.

Вижте същоРедактиране