Ядрена физика

(пренасочване от Ядрен физик)
Серия статии на тема
Ядрена физика
Радиоактивност
Ядрено делене
Термоядрен синтез

Ядрената физика е клон на физиката, изследващ ядрото на атома, най-често във връзка с ядрената енергия.

Фактът, че атомите имат вътрешна структура, е открит в края на 19 в. Дотогава атомите се третират като локализирани частици без вътрешна структура, която да е неделима. Съществуването на вътрешна структура в атомите е потвърдено експериментално едва в началото на 20 век.

Основни понятия

редактиране

Атомно ядро

редактиране

Ядрото на атома може да съдържа два вида частици:

  1. Протони
  2. Неутрони

Сили, действащи в ядрото на атома

редактиране

В ядрената физика се разглеждат четири основни сили:

  1. Силно ядрено взаимодействие
  2. Ядрена сила
  3. Електромагнитно взаимодействие
  4. Слабо ядрено взаимодействие

Ядрени взаимодействия

редактиране

Приложения

редактиране

Вижте също

редактиране