Маточна тръба

(пренасочване от Яйцепровод)

Маточната тръба (също фалопиева тръба, яйцепровод) (tuba uterina, falloppii, salpinx, oviductus) е чифтен орган и у полово зрелите жени има нееднаква дължина – средно около 12 см. Тя изхожда от рога на матката отляво и отдясно, над мястото на прикрепянето на chorda uteroinguinalis (lig. rotundum) и chorda uteroovarica (lig. ovarii proprium), след което се насочва латерално. Лежи в горния край на plica lata (lig. latum). Разположената под тръбата горна част от широката връзка се нарича mesosalpinx.

Маточна тръба
Латински tuba uterina
Атлас Маточна тръба
Артерия тръбни разклонения на яйчниковата артерия; тръбни разклонения на маточната артерия
Лимфа Поясни лимфни възли
Прекурсор Мюлеров канал
MeSH Fallopian+Tubes
Маточна тръба в Общомедия

На тръбата се различават три части:

  1. Pars intestinalis (uterina) tubae – протича в стената на маточното тяло и се отваря в маточната кухина с фуниевидно отвърстие.
  2. Pars isthmica – съседната с рога на матката част, има дължина около 3 – 6 см, навън се разширява и минава без строга граница.
  3. Pars ampullaris (ampulla tubae) – има дължина 6 – 8 см, завършва с широк фуниевиден участък (infundibulum tubae), чийто ръб е нарязан от многобройни тесни назъбени ресни – fimbrae tubae, които са разположени като чашка върху яйчника, а в дълбочината между тях се открива абдоминалният отвор на тръбата.

Стената на тръбата има три слоя:

  1. Мукозата образува в интерстициалната част ниски, а към истмуса и ампулата все по-високи и по-многобройни гънки (plicae tubae). Последните преминават незабелязано във фимбриите. Епителът е еднослоен, цилиндричен и е снабден с ресни, които се движат в посока към матката. Това движение на ресните благоприятства придвижването на яйцеклетката към матката.
  2. Мускулатурата се състои от гладки мускулни влакна, разположени в три слоя: в най-вътрешния слой до лигавицата мускулните влакна са разположени надлъжно, в средния слой те са разположени циркулярно, а в най-външния – пак надлъжно.
  3. Серозата обвива тръбата отвън и представлява горния край на широката връзка.

У възрастните жени с нормално развити полови органи тръбите са по-прави, докато у девойките те са извити зигзагообразно.