Иван (Яни) Костадинов Грудев е български учител и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.[1]

Яни Костадинов
български революционер
Роден
Починал
неизв.
Етносбългари
Учил вСолунска българска мъжка гимназия

БиографияРедактиране

Костадинов е роден на 25 май 1872 година в Долно Суванлий, Ортакьойско, в Османската империя, днес в България. Завършва в 1895 година със седмия випуск педагогическите курсове на Солунската българска мъжка гимназия[2] и в периода 1897 – 1898 година следва два семестъра педагогика в Софийския университет „Климент Охридски“. Работи като учител в Свиленград, Кавадарци, Дедеагач, Одрин и други. Костадинов започва да преподдава в Дедеагач в 1902 – 1903 година.[3] Яни Костадинов е главен учител и ръководител на околийския комитет на ВМОРО в Дедеагач през 1905 – 1906 година.[4][5]

БележкиРедактиране

  1. Николов, Борис Й. ВМОРО : псевдоними и шифри 1893-1934. София, Издателство „Звезди“, 1999. ISBN 954-9514-17. с. 44.
  2. Кандиларовъ, Георги Ст. Българскитѣ гимназии и основни училища въ Солунъ (по случай на 50-годишнината на солунскитѣ български гимназии). София, Македонски Наученъ Институтъ, печатница П. Глушковъ, 1930. с. 112.
  3. Караманджуковъ, Христо Ив. Западнотракийскитѣ българи въ своето културно-историческо минало. Съ особенъ погледъ къмъ тѣхното политико-революционно движение. Т. Книга I. Историята имъ до 1903 год. София, Библиотека „Тракия“ № 7, Издава Тракийскиятъ върховенъ изпълнителенъ комитетъ, Печатница Б. А. Кожухаровъ, 1934. с. 251.
  4. Николов, Борис Й. Вътрешна македоно-одринска революционна организация : Войводи и ръководители (1893-1934) : Биографично-библиографски справочник. София, Издателство „Звезди“, 2001. ISBN 954-9514-28-5. с. 83.
  5. Пелтеков, Александър Г. Революционни дейци от Македония и Одринско. Второ допълнено издание. София, Орбел, 2014. ISBN 9789544961022. с. 234.