Янко А. Енчев е български журналист от Свищов.

Янко Енчев

Биография редактиране

В 1891 година Енчев издава в Свищов вестник „Заря“, подкрепящ правителството на Стефан Стамболов.[1] През есента на 1900 година издава в Свищов вестник „XX-ий век“.[2] В 1902 - 1903 година редактира вестника за наука и литература „Знание“, орган на Славянското ученолюбиво дружество „Св. св. Кирил и Методий“ в Свищов.[3] От 1933 до 1935 година издава в Свищов вестник „Дунав“.[4]

Енчев е активист на Македоно-одринската организация. През лятото на 1900 година е делегат от Свищовското македоно-одринско дружество на Седмия македоно-одрински конгрес.[5]

Бележки редактиране

  1. Иванчев, Димитър. Български периодичен печат, 1844 – 1944: анотиран библиографски указател. Т. 1. София, Наука и изкуство, 1962. с. 302.
  2. Иванчев, Димитър. Български периодичен печат, 1844 – 1944: анотиран библиографски указател. Т. 1. София, Наука и изкуство, 1962. с. 231.
  3. Иванчев, Димитър. Български периодичен печат, 1844 – 1944: анотиран библиографски указател. Т. 1. София, Наука и изкуство, 1962. с. 337.
  4. Иванчев, Димитър. Български периодичен печат, 1844 – 1944: анотиран библиографски указател. Т. 1. София, Наука и изкуство, 1962. с. 260.
  5. Билярски, Цочо. Княжество България и македонският въпрос, т.1. Върховен македоно-одрински комитет 1895 - 1905 (Протоколи от конгресите), Българска историческа библиотека, 5, Иврай, София, 2002, стр. 169.