Ярките гиганти са звезди, намиращи се между гигантите и свръхгигантите. От една страна, тези звезди имат голяма светимост, сравнима с тази на свръхгигантите, но от друга страна нямат достатъчно голяма маса, за да бъдат класифицирани като свръхгиганти.[1] Светимостта на ярките гиганти обикновено е около 650 пъти по-голяма от слънчевата, а масата им обикновено достига няколко пъти слънчевата. Ярките гиганти са обособени като отделен клас през 1943 г.[2]

Според Йеркската спектрална класификация, ярките гиганти имат клас на светимост II, което често предполага средна абсолютна звездна величина от около -2,2m.

Известни ярки гиганти са Канопус, Адара, Расалгети и Саргас.

ИзточнициРедактиране

  1. Line Broadening in High-Luminosity Stars. I. Bright Giants. // Astrophysical Journal 126. 1957. DOI:10.1086/146423. с. 503.
  2. Steven J. Dick. Classifying the Cosmos: How We Can Make Sense of the Celestial Landscape. Springer, 2019. ISBN 9783030103804. с. 176.