Кирилска буква Ҝ
Уникод (hex)
Главна: U+049C
Mалка: U+049D

Ҝ, ҝ е буква от кирилицата. Използвана е до 1991 година в азербайджанската кирилска азбука, обозначавайки звучната небна преградна съгласна /ɟ/ ([гь]). В съвременния азербайджански език на нея съответства латинската буква G. Аналогична кирилска буква на Ҝ е Ѓ, която в днешно време се използва в писмената норма на македонската книжовна реч.

Буква Уникод
Главна U+049C
Малка U+049D

В други кодировки буквата Ҝ отсъства.

Вижте също

редактиране