Кирилска буква Ԇ
Уникод (hex)
Главна: U+0506
Mалка: U+0507

Ԇ, ԇ или Коми Дз е буква от Молодцовската азбука, която е модификация на кирилицата. Използвана е през 1920-те 20 век в коми езика. Буквата представлява модификация на кирилското З като към него е добавено допълнително камшиче, обозначаващо палатализация. Обозначава звучната венечна преградно-проходна съгласна /ʣ/ ([дз]).

Вижте също редактиране