30     29     28     27     26     25     24     23     22     21     20     19     18     17     16     15     14     13     12     11     10     9     8     7     6     5     4     3     2     1   пр.н.е. << >> сл.н.е. 1 (1–1000) 2 (1001–2000)


Дринадесетото хилядолетие (XIII) пр.н.е. обхваща периода от началото на 13 000 г. пр.н.е. до края на 12 001 г. пр.н.е.

Събития редактиране