55-а легислатура на Националния конгрес на Бразилия

55-ата легислатура на Националния конгрес на Бразилия обхваща законодателния период от 1 февруари 2015 г. до 31 януари 2019 г. Целият състав на Камарата на депутатите и една трета от състава на Федералния сенат от 55-ата легислатура на Националния конгрес са избрани на парламентарните избори от 5 октомври 2014 г. През този период Националният конгрес провежда четири редовни едногодишни сесии, започващи от 1 февруари на всяка календарна година.

Изборни резултати редактиране

Коалиция Партии Камара Сенат
Гласове % от гласовете Спечелени Места % от местата +/– Гласове % от гласовете Спечелени Места Общ брой места в камарата % от местата +/–
Със силата на народа“ (Coligação Com a Força do Povo) Партия на работниците (Partido dos Trabalhadores, PT) 13 554 166 14,00% 70 13,65% –18 15 155 818 17,00% 2 12 14,81% –2
Партия на бразилското демократическо движение (Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB) 10 791 949 11,15% 66 12,87% –13 12 129 969 13,61% 5 18 22,22% –2
Социалдемократическа партия (Partido Social Democrático, PSD) 5 967 953 6,16% 37 7,21% Нова 7 147 245 8,02% 2 3 3,70% Нова
Прогресивна партия (Partido Progressista, PP) 6 178 949 6,38% 36 7,02% –5 1 931 738 2,17% 1 5 6,17% ±0
Партия на Републиката (Partido da República, PR) 5 633 054 5,82% 34 6,63% –7 696.462 0,78% 1 4 4,94% ±0
Бразилска републиканска партия (Partido Republicano Brasileiro, PRB) 4 408 641 4,55% 21 4,09% +13 301.162 0,34% 0 1 1,23% ±0
Демократическа работническа партия (Partido Democrático Trabalhista, PDT) 3 469 168 3,58% 19 3,70% –9 3 609 643 4,05% 4 8 9,88% +4
Републиканска партия на социалния ред (Partido Republicano da Ordem Social, PROS) 1 977 117 2,04% 11 2,14% Нова 2 234 132 2,51% 0 1 1,23% Нова
Комунистическа партия на Бразилия (Partido Comunista do Brasil, PC do B) 1 913 015 1,98% 10 1,95% –5 803.144 0,90% 0 1 1,23% −1
Общо 53 894 012 55,66% 304 59,26% +4 44 009 313 49,36% 15 53 65,43% +3
„Промени Бразилия!“ (Coligação Muda Brasil) Бразилска социалдемократическа партия (Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB) 11 071 772 11,43% 54 10,53% +1 23 880 078 26,79% 4 10 12,35% −1
Бразилска работническа партия (Partido Trabalhista Brasileiro, PTB) 3 914 193 4,04% 25 4,87% +4 2 803 999 3,15% 2 3 2,47% −3
Демократи (Democratas, DEM) 4 080 757 4,21% 22 3,94% –21 3 515 426 4,29% 3 5 6,17% −1
Солидарност (Solidariedade, SD) 2 637 961 2,72% 15 2,92% Нова 370.507 0,42% 0 1 1,23% Нова
Национална работническа партия (Partido Trabalhista Nacional, PTN) 720.878 0,74% 4 0,78% +4 2.741 0,00% 0 0 0,00% ±0
Партия на националната мобилизация (Partido da Mobilização Nacional, PMN) 467.777 0,48% 3 0,58% –1 57.911 0,06% 0 0 0,00% −1
Национална екологична партия (Partido Ecológico Nacional, PEN) 663.108 0,69% 2 0,39% Нова 65.597 0,07% 0 0 0,00% Нова
Християнработническа партия (Partido Trabalhista Cristão, PTC) 338.117 0,35% 2 0,39% +1 21.993 0,02% 0 0 0,00% ±0
Работническа партия на Бразилия (Partido Trabalhista do Brasil, PT do B) 812.206 0,84% 1 0,19% –2 11.300 0,01% 0 0 0,00% ±0
Общо 24 706 769 25,52% 128 24,95% +3 30 729 552 34,47% 9 19 23,46% −5
„Обединени за Бразилия“ (Coligação Unidos pelo Brasil) Бразилска социалистическа партия (Partido Socialista Brasileiro, PSB) 6 267 878 6,47% 34 6,63% ±0 12 123 194 13,60% 3 7 8,64% +4
Народна социалистическа партия (Partido Popular Socialista, PPS) 1 955 490 2,02% 10 1,95% –2 0 0,00% 0 0 0,00% −1
Хуманистическа партия за солидарност (Partido Humanista da Solidariedade, PHS) 917.647 0,95% 5 0,97% +3 0 0,00% 0 0 0,00% ±0
Прогресивнорепубликанска партия (Partido Republicano Progressista, PRP) 723.965 0,75% 3 0,58% +1 170.527 0,19% 0 0 0,00% ±0
Социаллиберална партия (Partido Social Liberal, PSL) 808.710 0,84% 1 0,19% ±0 0 0,00% 0 0 0,00% ±0
Свободна родина (Partido Pátria Livre, PPL) 141.254 0,15% 0 0,0% Нова 29.366 0,03% 0 0 0,00% ±0
Общо 10 814 944 11,17% 53 10,33% +2 12 323 087 13,82 3 7 8,64% +3
Некоалиращи се (Fora de coligação) Социалхристиянска партия (Partido Social Cristão, PSC) 2 448 898 2,53% 12 2,34% –5 19.286 0,02% 0 0 0,00% −1
Зелена партия (Partido Verde, PV) 2 004 464 2,07% 8 1,56% –7 536.978 0,60% 0 1 1,23% +1
Социализъм и свобода (Partido Socialismo e Liberdade, PSOL) 1 745 470 1,80% 5 0,97% +2 1 045 275 1,17% 0 1 1,23% −1
Християнсоциалдемократическа партия (Partido Social Democrata Cristão, PSDC) 500.021 0,52% 2 0,39% +2 31.011 0,03% 0 0 0,00% ±0
Бразилска партия за работническо обновление (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB) 450.393 0,47% 1 0,19% –1 38.429 0,04% 0 0 0,00% ±0
Обединена социалистическа работническа партия (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU) 182.760 0,19% 0 0,00% ±0 345.200 0,39% 0 0 0,00% ±0
Бразилска комунистическа партия (Partido Comunista Brasileiro, PCB) 66.615 0,07% 0 0,00% ±0 68199 0,08% 0 0 0,00% ±0
Партия на работническата кауза (Partido da Causa Operária, PCO) 12.969 0,01% 0 0,00% ±0 8.561 0,01% 0 0 0,00% ±0
Общо валидни гласове 96 827 315 100,00% 513 100,00% ±0 89 154 621 100,00% 27 81 100,00% ±0
Източници: Официален сайт на Камарата на депутатите, Официален сайт на Федералния сенат

Партийно представителство във Федералния сенат редактиране

Партия Брой сенатори в началото на легислатурата[1] Брой сенатори в края на легислатурата[2]
Партия на бразилското демократическо движение (PMDB) 19 19
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 11 12
Партия на работниците (PT) 13 8
Прогресивна партия (PP) 5 5
Социалдемократическа партия (PSD) 4 5
Демократи (DEM) 5 5
Национална работническа партия (PTN) от декември 2016 PODEMOS 0 5
Бразилска социалистическа партия (PSB) 6 4
Партия на Републиката (PR) 4 4
Демократическа работническа партия (PDT) 6 2
Бразилска работническа партия (PTB) 3 2
Бразилска републиканска партия (PRB) 1 2
Народна социалистическа партия (PPS) 1 1
Социалхристиянска партия (PSC) 1 1
Комунистическа партия на Бразилия (PCdoB) 1 1
Социализъм и свобода (PSOL) 1 0
Устойчива мрежа (REDE) 0 1
Християнработническа партия (PTC) 0 1
Републиканска партия на социалния ред (PROS) 0 1
Безпартийни 0 2
Общо 81 81

Партийно представителство в Камарата на депутатите редактиране

Партия Брой депутати в началото на легислатурата[3]
Партия на работниците (PT) 69
Партия на бразилското демократическо движение (PMDB) 65
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 54
Прогресивна партия (PP) 38
Социалдемократическа партия (PSD) 36
Бразилска социалистическа партия (PSB) 34
Партия на Републиката (PR) 34
Бразилска работническа партия (PTB) 25
Бразилска републиканска партия (PRB) 21
Демократи (DEM) 21
Демократическа работническа партия (PDT) 20
Солидарност (SD) 15
Социалхристиянска партия (PSC) 13
Републиканска партия на социалния ред (PROS) 11
Народна социалистическа партия (PPS) 10
Комунистическа партия на Бразилия (PCdoB) 10
Зелена партия (PV) 8
Социализъм и свобода (PSOL) 5
Хуманистическа партия за солидарност (PHS) 5
Национална работническа партия (PTN) от декември 2016 PODEMOS 4
Прогресивнорепубликанска партия (PRP) 3
Партия на националната мобилизация (PMN) 3
Национална екологична партия (PEN) 2
Християнсоциалдемократическа партия (PSDC) 2
Християнработническа партия (PTC) 2
Работническа партия на Бразилия (PT do B) 1
Социаллиберална партия (PSL) 1
Бразилска партия за работническо обновление (PRTB) 1
Общо 513

Източници редактиране