APG II е класификация на покритосеменните растения, публикувана през 2003 година от Групата по филогения на покритосеменните (APG, Angiosperm Phylogeny Group).[1] Тя е актуализация на системата APG I от 1993 година и се основава на консенсус между специалисти по систематика на растенията от няколко институции от различни страни.

Основни групи

редактиране

Основните групи в класификацията, които представляват кладове без определен таксономичен ранг са:

Класификация до ниво разред

редактиране

По-подробна класификация, изключваща десетина рода, некласифицирани в семейство:

Забележка: „+ ...“ = възможност за отделяне на самостоятелно семейство.

  1. Angiosperm Phylogeny Group (2003). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. Botanical Journal of the Linnean Society 141: 399 – 436. (Available online: Abstract, Full text (HTML), Full text (PDF))