Буут мениджърът (boot loader) е софтуер, който се изпълнява като част от процеса на буутване на компютъра и зарежда операционната система.

Буут мениджъри

редактиране

Сред буут мениджърите може да намерите:

  • BIOS – основният буут мениджър на персоналните компютри.
  • EFI – стандарт за замяна на BIOS.
  • NTLDR – буут мениджър на системата на Microsoft Windows.
  • GRUB – главно в Linux системите.
  • Syslinux – Алтернативен буут мениджър в Linux среда.
  • BootCamp – Boot Manager за компютри Macintosh.