Символен тип

(пренасочване от Char)

Символният тип е тип данни, представляващ единичен символ. В езикът C, този тип данни се декларира чрез ключо­вата дума char. Най-малката стойност, която може да приеме типът char е 0, а най-голямата – 65 535. Типът char може да побере максимум един символ, като последния може да бъде буква или друг символ ограден в апострофи.

Пример в езика C#:

 char symbol1 = 'a' //дефиниране на променлива от тип char, имаща стойност 'a'
 char symbol2 = '\u00A9' //символът ©, зададен чрез неговия уникод

ЛитератураРедактиране

Вижте същоРедактиране