Delphi (език за програмиране)

(пренасочване от Delphi)

Delphi е среда за разработка и компилиране на програми, написани на Object Pascal език за програмиране. До 2006 година е поддържан от Borland Corporation. След това Борланд сформират отделна компания – CodeGear Архив на оригинала от 2020-02-21 в Wayback Machine., към която прехвърлят собствеността на всичките си продукти за разработка на софтуер, включително Delphi. Първоначално на Delphi е била възможна разработката само на Windows приложения, докато сега има версии за Linux. Поддържа се и .NET платформата. Основни библиотеки на езика са Visual Components Library (VCL произнасяна ВиСиЕл) и CLX (произнасяна Кликс), които съдържат широк набор от стандартни класове и подпрограми.

Delphi's-like logo

Първата версия на Delphi излиза през 1995 и позволява разработката на 16-битови Windows приложения. През следващата година Borland реализират Delphi 2, който позволява разработването на 32-битови приложения. През 2001 се появява версия за Linux, наречена Kylix. Delphi 8 излиза през 2003, като нововъведението при него е поддръжка на .NET. Последната версия на Delphi, произведена от Borland е Delphi 2006, която позволява разработка освен на езика Object Pascal/Delphi, така и C#. През март 2007 излиза първата версия, реализирана от CodeGear – Delphi 2007. В тази версия фокусът отново е поставен върху разработването на Win32 приложения.

Предизвикала революция в разработването на софтуер чрез т.нар. техника RAD(Rapid Application Development), средата за програмиране Delphi става основен инструмент на много хора, занимаващи се с бази от данни, приложения за интернет и др.

Езикът на средата Delphi е първоначално наречен Object Pascal (Pascal с обектно-ориентирани разширения). Във версия 7 на Delphi, Borland променят името на езика на Delphi. Въпреки че вече това е официалното име на езика, много хора все още използват старото му име – Object Pascal.

Delphi автоматизира процеса на разработка, давайки възможност в кратки срокове, да се създават напълно функционални и завършени програми само от един програмист. Създаването на програма започва с избора от главното меню "File" -> "New" -> "Application". След това действие програмиста разполага с проектен файл (Project1.dpr), празен потребителски прозорец (Unit1.dfm) и библиотека обслужваща потребителския прозорец (Unit1.pas). Проектния файл се редактира само от напреднали програмисти. За оформяне изгледа на потребителския прозорец, програмиста разполага с „Лента с инструменти“ в горната част на екрана. В нея може да намери бутони, полета, списъци и още стотици предварително подготвени и тествани от Borland полезни компоненти. След поставянето на компонент върху потребителския прозорец, програмиста разполага с "Object Inspector" в лявата част на екрана, с който може да зададе различни характеристики (properties) на компонента, както и да напише код за изпълнение при различни събития (Events), настъпили при работа с програмата.

Hello world програма редактиране

Виждате колко прилича тази програма на програма на Pascal. Операторите са почти същите. Например "program". Този оператор само показва името на програмата. След това забележете че имаме "{$APPTYPE CONSOLE }". Това показва, че вида на програмата е CONSOLE. Следва оператора "uses", който декларира библиотеките с функции, които да се използват. Съществената част от кода започва с оператора Begin и свършва с оператора End. Щом се стигне до "End.", програмата свършва.

program Hello world;

{$APPTYPE CONSOLE }

uses
SysUtils;

Begin
{ TODO -oUser -cConsole Main: Insert code here }
WriteLn('Hello World!');
WriteLn('Press any key to exit...');
ReadKey;
End.

Външни препратки редактиране

Borland редактиране

Tools редактиране

Components, Libs, Packs редактиране

Knowledge редактиране

.NET редактиране