Същински многоклетъчни

(пренасочване от Eumetazoa)

Същинските многоклетъчни,[1] наричани още еуматозои (Eumetazoa) – означаващо „истински-след-животно“ (на гръцки: εὖ-μετά-ζῷον)[2], е клон, включващ всички по-големи групи животни, освен водни гъби, плакозоа, както и няколко други неясни или изчезнали форми на живот, като Dickinsonia. Характеристики на еуматозоите са наличие на истински тъкани, организирани в зародишни слоеве, както и наличие на ембриони, който преминава през етапа на гаструлата. Към този клон обикновено се причисляват и Ctenophora, Cnidaria, Bilateria.

Същински многоклетъчни
Animalia diversity.jpg
Класификация
надимперия:Биота (Biota)
надцарство:Еукариоти (Eukaryota)
подимперия:Униконти (Unikonta)
(без ранг):Opisthokonta
(без ранг):Holozoa
(без ранг):Filozoa
(без ранг):Apoikozoa
подцарство:Metazoa
(без ранг):Epitheliozoa
подцарство:Същински многоклетъчни (Eumetazoa)
Научно наименование
Buetschli, 1910 г.
Обхват на вкаменелости
Същински многоклетъчни в Общомедия
[ редактиране ]

Някои филогенетици предполагат, че водните гъби и еуматазоите са се развили отделно от едноклетъчни организми, което би означавало, че животинското царство не образува единен клон на живота (пълно обединение на организми, произлезли от общ прародител). Въпреки това генетични изследвания и някои морфологични характеристики, като общото наличие на хоаноцити, подкрепят общия произход.[3]

Същинските многоклетъчни са най-голяма група от животни в класификация на Лин Маргулиси и К. В. Шварц, състояща се от Radiata и Bilateria – всички животни, с изключение на гъби, Placozoans и Mesozoa.[4] Когато се третира като официален таксон, Eumetazoa обикновено се класифицира като подцарство. Името Metazoa също се използва за назоваване на тази група, но по-често се отнася до Animalia като цяло. В много схеми за класификация не се включва Eumetazoa като подцарство.

Еволюционен произходРедактиране

Въз основа на метода на молекулярния часовник и подхода за тълкуване на вкаменелостите се предполага, че Eumetazoa произхождат от периода едиакарий.[5] Въпреки това първите еуматозои не може да са оставили ясно въздействие върху вкаменелостите, а други интерпретации на молекулярните часовници предполагат възможност на по-ранен произход.[6] Откривателите на Vernanimalcula го описват като фосил на двустранно трипластно животно, което се появява в края на протерозойския ледников период (предхождащ периода едиакарий), което предполага още по-ранен произход на еуматозоите.[7]

ТаксономияРедактиране

Сегашната широко приета хипотеза, изградена на базата на молекулярни данни (предимно 18S рРНК последователности), разделя Bilateria в следните четири групи: Deuterostomia, Ecdysozoa, Lophotrochozoa и Platyzoa (понякога включени в Lophotrochozoa). Последните три групи също са известни като Protostomia.[8]

Типове Същински_многоклетъчни

Radiata (unranked)

Bilateria (unranked)

ИзточнициРедактиране

  1. Големански В., „Зоология Безгръбначни животни“, УИ „Епископ Константин Преславски“, второ издание 2003, ISBN 954-577-187-9, стр. 76
  2. А. Германов, „Приложна зоология“, Земиздат 1992, ISBN 954-05-0187-3, стр.31
  3. Philippe H, Derelle R, Lopez P, et al.. Phylogenomics revives traditional views on deep animal relationships. // Curr. Biol. 19 (8). Април 2009. DOI:10.1016/j.cub.2009.02.052. с. 706 – 12.
  4. Systema Naturae 2000 Taxon: Subkingdom Eumetazoa – Посетен на 2 февруари 2006
  5. Peterson KJ, Butterfield NJ. Origin of the Eumetazoa: testing ecological predictions of molecular clocks against the Proterozoic fossil record. // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 102 (27). Юли 2005. DOI:10.1073/pnas.0503660102. с. 9547 – 52.
  6. Blair, J. E. и др. Molecular clocks do not support the Cambrian explosion. // Molecular Biology and Evolution 22 (3). 2005. DOI:10.1093/molbev/msi039. с. 387 – 390.
  7. Chen, J.-Y. и др. Small bilaterian fossils from 40 to 55 million years before the Cambrian. // Science 305 (5681). 2005. DOI:10.1126/science.1099213. с. 218 – 222.
  8. Protostomia