Кореморесничести

тип животни
(пренасочване от Gastrotricha)

Кореморесничести (Gastrotricha, на гръцки: γαστερ, gaster – „стомах“, „корем“ и θριξ, thrix – „косъм“, „ресна“) са тип безцветни червеобразни животни живеещи изцяло във водна среда. Живеят изключително кратко – едва от 3 до 21 дена. Нямат никакво икономическо значение.

Кореморесничести
Класификация
царство:Животни (Animalia)
подцарство:Същински многоклетъчни (Eumetazoa)
подцарство:Двустранно симетрични (Bilateria)
инфрацарство:Първичноустни (Protostomia)
(без ранг):Спиралови (Spiralia)
тип:Кореморесничести (Gastrotricha)
Научно наименование
Metschn., 1864
Кореморесничести в Общомедия
[ редактиране ]

Морфология

редактиране

Тялото е покрито с кутикула, носеща четинки (реснички), люспи и шипчета. Дължината му варира от 0,05 до 3,5 mm, разделено е на глава и същинско тяло.[1] Ресничките са повече на брой по коремчето. С тяхна помощ червеите се придвижват.

Храносмилателната система се състои от глътка, стомах, черво, право черво и анус. Нямат дихателна и кръвоносна система. Отделителната система е изградена от два протонефридия. Всеки протонефридий има една пламъковидна клетка и по една или повече коремни жлези. Нервната система се състои от чифтен надглътъчен ганглий и два странични нервни ствола. Притежават и характерни чувствителни органи в лицето на ресничестите ямки в областта на главата и самите реснички по цялото тяло.

Те са хермафродитни или разделнополови животни. Макар и хермафродитни, в даден момент само единия тип система е функционална. Спермата се пренася директно или с помощта на пенисообразно образувание. Някои видове се размножават и безполово (партеногенеза). Сладководните видове се размножават предимно безполово.[2] Безполоворазмножаващите се видове са изцяло женски. Те снасят яйца, от които при подходящи условия се излюпва ларва. Ларвите се развиват изключително бързо. За около два дена достигат полова зрялост.

Произход и систематика

редактиране

Произходът и връзките с други типове животни е недобре проучен. По морфологични признаци кореморесничестите са подобни на Gnathostomulida, Rotifera и Nematoda. Генетичните изследвания обаче показват родство с Platyhelminthes, Ecdysozoa и Lophotrochozoa. Известни са около 700 вида.[3]

Кореморесничестите включват два класа:

  • Macrodasyida – включва около 280 удължени по форма на тялото видове. С изключение на два от тях всички са соленоводни. Класът включва 7 семейства с 32 рода.
  • Chaetonotida – включва 470 кегловидни по форма организми. Около 3/4 от тях са пресноводни видове. Класът включва 8 семейства с 30 рода.

Екологични характеристики

редактиране

Обитават водни източници. Разпространени са едновременно в сладки и солени води. Най-често се срещат между песъчинките на дъното. Хранят се с микроорганизми (гъби и протисти) и едноклетъчни водорасли. Срещат се и в България.

Литература

редактиране
  • А. Германов, „Приложна зоология“, Земиздат 1992, ISBN 954-05-0187-3, стр.60

Източници

редактиране
  1. Gastrotricha – Physical Characteristics, Behavior And Reproduction, прочетен на 07.02.2010 г.
  2. The Phylum Gastrotricha, прочетен на 07.02.2010 г.
  3. University of Modena and Reggio Emilia: Gastrotricha World Portal – Overview, прочетен на 07.02.2010 г.