Не бива да се бърка с I обикновено народно събрание.

Първото народно събрание е първият парламент на Народна република България. Ако се спази номерацията на предходните парламенти, то е XXVII поред Обикновено народно събрание.

Изборите са проведени по променен избирателен закон, който понижава минималната възраст на избиратели и кандидати до 18 години. Гласуването е проведено на 18 декември 1949 година по пропорционалната система. Свои листи, съгласувани с ръководството на Българската комунистическа партия (БКП) издигат самата БКП, БЗНС (казионен), Отечественият фронт и други казионни организации.[1]

Изборите се провеждат при тотален контрол от страна на режима и без участието на опозиционни кандидати, като резултатите масово се фалшифицират. Въпреки това властите отчитат на много места, особено в селата, тежко засегнати от мерките на колективизация, масов отлив на избирателна подкрепа.[2]

Изборни резултати*

редактиране

Обобщени резултати за страната

редактиране
Общ брой на гласоподавателите 4 751 849 100,0%
Гласували 4 698 979 98,89% Като процент от общия брой избиратели
За кандидатите на ОФ 4 588 996 97,66% Като процент от гласувалите
Недействителни бюлетини 109 983 2,34% Като процент от гласувалите

От избраните 239 депутати 161 са комунисти, а останалите – земеделци и безпартийни.[1]

Резултати по окръзи

редактиране
Окръг Гласоподаватели Гласували % За ОФ % Недействителни %
1 Бургаски 207 442 205 620 99,12 201.582 98,04 4038
2 Варненски 320 321 316 819 98,91 301.292 95,10 15 527
3 Видински 216 702 213 379 96,47 208.481 97,70 4898
4 Врачански 320 497 315 519 98,45 304.568 96,53 10 951
5 Горноджумайски 142 948 142 723 99,84 142.318 99,72 405
6 Горнооряховски 330 507 328 609 99,13 319.912 97,35 8697
7 Плевенски 416 397 406 188 97,55 389.107 95,79 17 081
8 Пловдивски 557 006 552 089 99,12 543.115 98,36 8974
9 Русенски 352 903 351 258 99,53 346.747 98,72 4511
10 Софийски 478 794 469 182 97,99 459.377 97,91 9805
11 София град 377 319 371 002 99,38 367.466 99,10 3536
12 Старозагорски 253 418 251 495 99,21 246.748 98,14 4747
13 Хасковски 304 157 302 539 99,47 300.594 99,36 1945
14 Шуменски 269 979 266 557 98,73 256.168 96,10 10 389
15 Ямболски 207 459 206 000 99,30 201.521 97,83 4479
Общо 4 751 849 4 698 979 98,89 4 588 996 97,66 109 983 2,34

* По Съобщение на Централната избирателна комисия (в-к „Отечествен фронт“, год. VI, бр. 1638 от 20 декември 1949 г.)

Ръководство

редактиране
Длъжност Име Политическа принадлежност
Председател Фердинанд Тодоров Козовски БКП
Подпредседатели
Васил Иванов Мавриков БКП
Георги Атанасов Хаджигецов БКП
Илия Бонев Радков БЗНС
Петър Попзлатев Звено
Членове
Крум Алексиев Терзиев БКП
Георги Христов Арачийски БКП
Ангел Христов Генов БЗНС
Иван Златев Куршумов БЗНС
Руска Гълъбова Варадинова безпартийна
Господин Тенев Джелепов безпартиен

Президиум

редактиране
Длъжност Име Политическа принадлежност
Председател
Минчо Нейчев Колев1 БКП
Георги Дамянов Първанов2 БКП
Подпредседатели
Пеко Петров Таков БКП
Кирил Василев Клисурски БЗНС
Секретар Минчо Дойчев Минчев БКП
Членове
Рачо Ангелов Генчев БКП
Тодор Димитров Павлов БКП
Власи Власев Власковски БКП
Иван Андреев Петков БКП
Христо Костадинов Калайджиев БКП
Анастасия Василева Вълкова БКП
Геро Бойчев Грозев БКП
Георги Костадинов Костов БКП
Георги Славов Караславов БКП
Иван Костов Чонос БКП
Георги Михайлов Добрев3 БКП
Владимир Димчев Христов4 БКП
Петър Попиванов Николов БЗНС
Николай Георгиев Иванов БЗНС
Георги Кулишев Гугов безпартиен
Пенчо Стоянов Костурков безпартиен

1 Освободен с решение на Народното събрание от 27 май 1950 г.

2 Избран с решение на Народното събрание от 27 май 1950 г.

3 Освободен с решение на Народното събрание от 9 декември 1950 г.

4 Избран с решение на Народното събрание от 9 декември 1950 г.

Сред приетите от I народно събрание актове са:[1]

 • Закон за защита на мира
 • Наказателен закон
 • Закон за собствеността
 • Закон за отменяне на всички закони, издадени преди 9 септември 1944 г.
 • Закон за народните съвети
 • Кодекс на труда
 • Граждански процесуален кодекс
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Закон за устройство на съдилищата
 • Закон за кооперациите

Източници

редактиране
 1. а б в Огнянов, Любомир. Политическата система в България 1949 – 1956. София, „Стандарт“, 2008. ISBN 978-954-8976-45-9. с. 103.
 2. Груев, Михаил. Преорани слогове. Колективизация и социална промяна в Българския северозапад 40-те – 50-те години на XX век. София, Сиела, 2009. ISBN 978-954-28-0450-5. с. 135.