Километър

единица за дължина
(пренасочване от Km)

Километърът е единица за дължина, равна на 1000 метра[1]. Означава се със символа km (съгласно международната система SI, приета и в България) или с км (допустимо в популярни издания).

Вижте също Редактиране

Бележки Редактиране

  1. Дойников А.С. Метр. // Голяма руска енциклопедия (в 36 тома). 1 изд. Т. 20. Меотская археологическа култура – Монголско нашествие в Русия [Меотская археологическая культура – Монголо-татарское нашествие]. Москва, Издателство „Голяма руска енциклопедия“, 2012. ISBN 978-5-85270-363-7. с. 767. Посетен на 24 август 2019. (на руски) ((ru))