LAMP е съвкупност от софтуерни продукти, предназначена да предостави всичко необходимо за функциониране на web приложение.

The LAMP software bundle (here additionally with Squid). A high performance and high-availability solution for a hostile environment

Думата е образувана като акроним на:

Вижте същоРедактиране