При повечето Unix-подобни операционни системи ps е програма, която показва таблица на текущите процеси стартирани на машината. Командата ps е аналог на командата tasklist на Microsoft Windows.

Опции редактиране

Опциите на ps са много противоречиви на различните операционни системи: поради исторически конфликти BSD производните не приемат стандартните Unix и POSIX норми. Например, за да получим пълен списък с процесите под Unix, използваме ps -ef, а под BSD – ps -aux.

Примери редактиране

ps може да бъде използвана и с канали:

user@host:~$ ps -ef |grep getty
root   3811   1 0 Nov17 tty1   00:00:00 /sbin/getty 38400 tty1
root   3812   1 0 Nov17 tty2   00:00:00 /sbin/getty 38400 tty2
root   3813   1 0 Nov17 tty3   00:00:00 /sbin/getty 38400 tty3
root   3814   1 0 Nov17 tty4   00:00:00 /sbin/getty 38400 tty4
root   3815   1 0 Nov17 tty5   00:00:00 /sbin/getty 38400 tty5
root   3816   1 0 Nov17 tty6   00:00:00 /sbin/getty 38400 tty6
user 21389 21285 0 12:13 pts/0  00:00:00 grep getty

Вижте също редактиране

Външни препратки редактиране