PubChem е база данни за химични молекули и техните свойства при биологични анализи. Системата се поддържа от Националния център за биотехнологична информация (NCBI), компонент на Националната библиотека по медицина, който е част националните институти на здравеопазването (NIH) на САЩ.

PubChem
Уеб адресpubchem.ncbi.nlm.nih.gov
Езиканглийски език
ПритежателНационален център за биотехнологична информация на САЩ

PubChem може да бъде разглеждан безплатно чрез уеб интерфейс на потребителя. Милиони комбинирани структури и описателни масиви от данни може да бъде свободно изтеглен чрез FTP. PubChem съдържа описания на вещества и малки молекули с по-малко от 1000 атома и 1000 връзки.