QWERTY

най-разпространената клавиатурна подредба

QWERTY е една от най-разпространените съвременни клавиатурни подредби при повечето англоезични компютърни и машинописни клавиатури. Името произлиза от първите шест букви, разположени на най-горния буквен ред на клавиатурата. Подредбата е патентована от Кристофър Шолс през 1868 г. и продадена на Remington през 1873 г., когато за пръв път се появява при пишещите машини. Но поради несъвършенството на пишещите машини, при прекалено бързо писане на тях самите машини са се повреждали, затова е измислена тази подредба на клавишите, при която се е намалила скоростта на писане и се е разрешил проблемът с прекалено бързото натискане на клавишите. След появата на компютрите, тази подредба на клавиатурата се пренася, въпреки че вече не е съществувал този проблем с бързото писане.

102-клавишна клавиатура с QWERTY подредба

В България са разпространени предимно клавиатури с QWERTY подредба на латиницата (в повечето случаи с черен цвят). Обикновено на същите клавиши с друг цвят (червен или син, но понякога също черен) са нанесени буквите от кирилицата и други символи от клавиатурната подредба по БДС. В практиката обаче се използва и така наречената фонетична подредба, при която има звуково съответствие на някои букви от кирилицата и латиницата, като се основава на подредбата QWERTY.