RAID Level 3

RAID контролерът (на английски: Redundant Array of Independent Disks) служи за управление на няколко хард диска едновременно. Основна цел е по-сигурното съхранение на информация от гледна точка, намаляване риска от загуба на данни при унищожаването им или технически проблеми на твърдите дискове. RAID 6 няма да загуби данни дори при едновременен отказ на 2 диска от системата. RAID комбинира два или повече физически диска в една цялостна логическа единица, чрез използването на специализиран софтуер или хардуер. Хардуерът в случая, се разпознава от системата като един-единствен диск. Така операционната система няма да „осъзнава“ техническата обработка.

Например: Може да създадеш 1TB RAID 5 чрез използването на три 500 Гб хард диска в хардуер RAID, като операционната система ще разполага и разпознава с „един“ 1 ТБ диск. Софтуерните решения използват операционната система, и само приложения работещи под операционната система, ще разпознават така създадения диск. RAID е ефективна от гледна точка на дисково пространство. Чрез разпределение на различни части по дисковете, е възможно да се възстанови съдържанието на цял един диск, без то да е било изцяло и идентично копирано на друг диск. В използвания пример RAID 5 има ефективност от n-1 където „n“ е големината на най-малкия диск. Така с 3 диска всеки от по 500 ГБ, получаваме пространство от 1 ТБ. Без RAID, за да подсигурим този обем информация, бихме използвали минимум 2 диска по 1 ТБ.