Scheme (език за програмиране)

(пренасочване от Scheme)

Scheme е функционален език за програмиране, диалект на LISP[1], разработен в технологичния институт в Масачузетс. Характерен е със своя минималистичен синтаксис. Подходящ е за първоначално запознаване с функционалното програмиране.

Scheme
ПарадигмаПарадигма на програмиране (functional procedural meta)
Реализиране през1970 г.;
преди 54 години
 (1970)
АвторGuy L. Steele
Gerald Jay Sussman
Последна стабилна версияR7RS (ratified standard)
Платформаlexical
Файлово разширение.scm .ss
Scheme в Общомедия

Глобални декларации

редактиране

С ключовата дума define се създава променлива и се инициализира с дадена стойност.

 (define a 7)

Възможна е и декларация на функция. В следния пример е декларирана функция square за повдигане дадено число на квадрат:

 (define (square x)
  (* x x))

Локално свързване

редактиране

С letrec се осъществяват рекурсии.

(define (fak n)
 (letrec ((F (lambda(x)
        (if (= x 0) 1
          (* x (F (- x 1)))))))
  (F n)))

Освен за инициализаиране на глобални променливи и функции, с define могат да се дефинират и локани променливи, видими в блока, в който се намират. Така се постига по добра четливост на програмата и така се избягва използването на letrec.

 (let ((x 5))

  (define (foo y)
   (bar x y))

  (define (bar a b)
   (+ (* a b) a))

  (foo (+ x 3)))

Типове данни

редактиране
 • list

Функцията list връща нов списък от аргументите си.

 (list 1 2 3)
 (list (list 1 2) (list 3 4))
 • sublist
 • list-ref

Функцията list-ref приема като аргументи списък и позиция в списъка. Връща елемента от списъка, който се намира на посочената позиция.

 (list-ref (list  ) 1); връща 'б
 • list-tail
 • length

Функцията length взима като аргумент списък и връща неговата дължина.

 (length (list 0 1 2 3 4)); дължината на списъка е 5
 • cons
 • car
 • cdr
 • append
 • reverse
 • булев тип

Истина и неистина се отбелязват съответно с #t и #f.

 • низове

Символните низове започват и завършват с ".

 • символи
 • числа

Scheme няма конструкции за цикли. Когато се налага използването им се прибягва до рекурсия. Един безкраен цикъл изглежда така:

 (define (loop)
 (loop))

Типичен пример за рекурсия е следното изчисление на факториел:

 (define (fak n)
  (if (= n 0)
    1
    (* n (fak (- n 1)))))

Коментари

редактиране

Коментарите започват с ; и продължават до края на реда.

 (begin
  (display "Hello, World!")
  (newline))