Shape-файловете са специфичен файлов формат, създаден от ESRI за работа с ArcView. Преведено shape означава форма, т.е. формат, който „помни“ формата и положението на географските данни. Shape-файловете са не-топологичен (геометричен), географски формат за запис на пространственото местонахождение и атрибутната информация за географски обекти. Концепцията за Shape-файловете използва пет типа файлове със специфични разширения. Различните типове файлове трябва да бъдат съхранявани заедно, на едно и също място (в една и съща директория).

Shape-файлови разширения и техните функции редактиране

.shp – геометрията на обектите

.shx – индекс към геометрията на обектите

.dbf – привързаният dBASE файл (база данни) с атрибутна информация

.sbn и .sbx – пространствен индекс на обектите

.ain и .aih – атрибутен индекс на активните полета в дадена таблица или атрибутна таблица на дадена тема

Свойства на ArcView shape файловете редактиране

1. Изчертават се по-бързо от ARC/INFO областите (coverages)

2. Позволяват редакция на тяхната геометрична или атрибутна информация

3. Могат да бъдат конвертирани в други формати (например ARC/INFO coverage) в средата на ArcView и ARC/INFO

4. Дават възможност за екранно цифроване (дигитализиране)

Източници редактиране

Попов, К. Курс по Географски информационни системи, 2007. Издателска къща „Св. Иван Рилски“ ISBN 978-954-353-063-2