Терминът statu quo ante bellum, или in statu quo ante bellum (англофоните добавят "s" към "statu" при цитиране на латинския израз "status quo ante bellum", "status quo"), произлиза от латински и означава "държавата или статуквото, съществували така, както са били (или така както са съществували) преди войната". Този термин първоначално е използван в договорите и се отнася до оттеглянето на вражеските войски, както и възстановяване на суверенитета, който е съществувал преди началото на конфликта. Използван в този смисъл, изразът означава, че нито една страна няма печалби или загуби на територия и политически и икономически права. Този израз контрастира на израза Uti possidetis juris, където всяка от страните запазва придобита територия или друга собственост, които тя притежава в края на войната.

Исторически примериРедактиране

Друг такъв случай е Сръбско-българската война.