UMTS (на английски: Universal Mobile Telecommunications System – Универсална мобилна телекомуникационна система) е една от мобилните технологии трето поколение (3G), която използва W-CDMA за предаване на данните по радио интерфейса. UMTS поддържа скорости на трансфер до 1920 kbit/s, но въпреки това в реалните мрежи скоростта достига до 384 kbit/s. В комбинация с протокола HSDPA скоростта на трансфера на данни може да достигне до 14,4 Mbit/s в посока „даунлинк“ и до 2 Mbit/s в посока „ъплинк“.

Цели редактиране

Една от целите на UMTS (3G поколението като цяло) е мултимедия навсякъде. Други цели:

 • Широколентов достъп
 • Вграждане на услуги
 • Пакетен достъп
 • Техники за увеличаване на капацитета:
  • много-потребителско разпознаване, отказ на интерфейс, нагаждащи се антени, MIMO, и т.н.
 • Междусистемен (GSM – 3G) препредаване (handover) (на йерархични системи макро-микро-пико клетки)
 • Гъвкави кодиращи механизми FDD/TDD/W-CDMA).
 • Различни скорости на предаване: Макс. 384Кbps глобален достъп, макс. 2Мbps за локален достъп

Обща архитектура редактиране

Проектирана да бъде една технология за всички видове мрежи, UMTS е разделена на няколко под-мрежи:

 • UMTS наземно-радио мрежи за достъп (англ. UTRAN-UMTS Terrestrial Radio Access Network),
  • състоящ се от радио мрежова подсистема (англ. radio network subsystems-RNS) свързвана към основната мрежа (англ. core network-CN) през Iu интерфейс.
 • област с обратна връзка (англ. circuit switched (CS) domain)
 • област с пакетна връзка (англ. packet switched (PS) domain).

Kачество на услугата (QoS) в UMTS мрежи се определя от локалната политика на мрежата. Въвеждайки SIP сървъри в такива мрежи подпомага изпълняването на такава политика за SIP обаждания.

UMTS в България редактиране

Оператори в България редактиране

В България UMTS-мрежи се поддържат от следните доставчици:

Честоти в България редактиране

FDD редактиране

UMTS900 редактиране
UMTS2100 редактиране

TDD редактиране

2GHz редактиране

Външни препратки редактиране