UTC+11:30 е часово отместване използвано целогодишно като стандартно време в:

UTC+11:30 синьо (декември), оранжево (юни), жълто (целогодишно)