UTC+12:45 е часово отместване използвано като стандартно време в:

UTC+12:45 синьо (декември), оранжево (юни), жълто (целогодишно)