UTC+14 е часова зона, разположена на 30° източно от антимеридиана и е дефакто зоната, която първа посреща новия ден на планетата.

UTC+12:45 синьо (декември), оранжево (юни), жълто (целогодишно)

Използва се целогодишно като стандартно време в: