UTC+5:45 е часово отместване използвано:

UTC+05:45: в жълто

Като стандартно време през цялата година

редактиране