UTC+6:30 е часово отместване използвано:

UTC+6:30 на картата на часовите зони

Като стандартно време през цялата година

редактиране