V народно събрание

Не бива да се бърка с V обикновено народно събрание.

Петото народно събрание е петият поред парламент на Народна република България. Ако се спази номерацията на предходните парламенти, то е XXXI поред Обикновено народно събрание. Открито е на 11 март 1966 г. и закрито на 18 май 1971 г.

ИзбориРедактиране

Изборите са проведени на 27 февруари 1966 г. Гласували са общо 5 752 817 души или 99, 63% от всички 5 774 251 души имащи право да гласуват. За кандидате на ОФ са гласували 5 744 072. Избрани са общо 415 народни представители, от които на първата редовна сесия присъстват 382.[1]

МандатРедактиране

Сесия Времетраене Заседания
1 редовна 11 – 12 март 1966 2
2 редовна 28 – 29 април 1966 2
3 редовна 15 – 17 декември 1966 3
4 редовна 12 – 14 юни 1967 3
5 редовна 29 ноември-1 декември 1967 3
6 редовна 12 – 15 март 1967 4
7 редовна 7 – 8 октомври 1968 2
8 редовна 27 декември 1968 2
9 редовна 3 – 4 април 1969 3
10 редовна 3 – 4 юли 1969 2
11 редовна 18 – 20 ноември 1969 3
12 редовна 23 – 25 юни 1970 3
13 редовна 20 октомври 1970 1
14 редовна 15 – 16 декември 1970 2
15 редовна 16 февруари 1971 1
16 редовна 7 – 8, 18 май 1971 4

Председател и подпредседателиРедактиране

ПодпредседателиРедактиране

ПрезидиумРедактиране

Длъжност Име Политическа принадлежност
Председател
Георги Трайков БЗНС
Подпредседатели
Данчо Димитров БКП
Георги Кулишев безпартиен
Секретар Минчо Дойчев БКП
Членове
Али Ибрахимов БКП
д-р Георги Славчев Георгиев БКП
Димитър Димов БКП
Енчо Стайков БКП
Кирил Лазаров БКП
Кимон Георгиев безпартиен
Николай Георгиев БЗНС
Раденко Видински БКП
Смирна Коритарова БКП
Рада Тодорова БКП
Ради Найденов БЗНС
Тодор Павлов БКП
Тодор Прахов БКП
Тодор Янакиев БЗНС

РешенияРедактиране

В последния работен ден на V НС, 18 май 1971, се приема Живковата конституция.

ИзточнициРедактиране

  1. Стенографски протокол от първата сесия на 5 народно събрание
  2. Цураков, Ангел, Енциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България, Книгоиздателска къща Труд, стр. 547, ISBN 954-528-790-X