Единадесета династия на Древен Египет

(пренасочване от XI династия)

XI династия e древноегипетска династия в периода от 2065 г. пр.н.е. до 1938 г. пр.н.е.

Династията започва линията си от предводителя на тиванците, въстанали срещу владетелите на ХераклеополМентухотеп. Наследниците му успяват да задържат властта само три поколения. Последният владетел от тази династия предава властта при неясни обстоятелства. Предполага се, че причината за абдикацията му е преврат, извършен от висшия сановник Аменемес.

Фараони от XI династия
Фараон Хорово име Управление Погребение Съпруги Други
Ментухотеп I 2134 пр.н.е. – ? Неферу I Tepy-a „the ancestor“
Интеф I Sehertawy ? – 2118 пр.н.е. El-Tarif, Thebes Син на Ментухеп I
Инетф II Wahankh 2118 – 2069 пр.н.е. El-Tarif, Thebes Брат на Интеф I
Инетф III Nakhtnebtepnefer 2069 – 2061 пр.н.е. El-Tarif, Thebes Ях Син на Интеф II
Ментухотеп II Nebhetepre 2061 – 2010 пр.н.е. Deir el-Bahari Tem
Neferu II
Ashayet
Henhenet
Kawit
Kemsit
Sadeh
Син на Интеф III и Ях
Ментухотеп III Sankhkare 2010 – 1998 пр.н.е. Син на Ментухеп II и Тем
Ментухотеп IV Nebtawyre 1998 – 1991 пр.н.е. Син на кралица Ими