XVII обикновено народно събрание

Датите са по Юлианския календар (стар стил), освен ако не е указано иначе.

Седемнадесетото обикновено народно събрание (XVII ОНС) е народно събрание на Царство България, заседавало в сградата на Народното събрание в София, изпълнявайки целия си 5-годишен мандат от 20 март 1914 (стар стил) до 15 април 1919 (нов стил), брой места – 245.[1]

Избори редактиране

Изборите за XVII ОНС са проведени на 23 февруари 1914 г., съгласно указ на цар Фердинанд № 14 от 14 януари същата година.[2] След изборите за XVI ОНС те се провеждат по пропорционалната система. В тези избори участват както гласоподавателите от Стара България, така и от новопридобитите по Букурещкия и Цариградския договори от 1913 г. земи. Избирателна активност – 67,1%.[3]

Избирателни колегии редактиране

Изборите са извършени по административни окръзи от избирателни бюра – централни за всяка административна околия и секционни или общински за всяка секция. Административният окръг образува избирателна колегия, носеща името на окръга. При изборите за XVII ОНС има 14 такива колегии.

Изборни резултати редактиране

Резултати от парламентарните избори в България на 23 февруари 1914 година[4][5][6].
Кандидатска листа Гласове Дял от гласовете Общо
мандати
брой +/- % +/- брой +/-
Либерална концентрация1 345 730 +137 967 45,2 +6,5 126 +32
БЗНС 147 143 +33 382 19,3 -1,9 51 +3
Демократическа партия 88 507 +45 536 11,6 +3,6 31 +17
БРСДП (ш.с.) 45 235 -9 922 5,9 -4,4 10 -9
БРСДП (т.с.) 43 251 -10 966 5,7 -4,4 11 -7
Народна партия 40 305 +15 311 5,4 +0,9 9 +4
Радикалдемократическа партия 27 353 +3 346 3,6 -0,9 5 0
Прогресивнолиберална партия 26 502 +13 989 3,5 +1,2 2 +1
Други (Републиканска партия) 260 0,0 +0,0 0 0
Валидни гласове: 764 286 +227 253 100,0 245 +41
Невалидни гласове: 5 426 -957 0,7 -0,5
Гласували: 769 712 +226 296 67,1 +12,1
Избиратели по списък: 1 146 880 +159 048
  
получава мандати
0 не получава мандати
не участва
+/- разлика спрямо предходните парламентарни избори
1 ЛП (р.) – 86 мандата, НЛП (с.) – 30 мандата и ЛП (т.) – 10 мандата

Сесии редактиране

 • I извънредна (20 март – 29 юли 1914)
 • I редовна (15 октомври 1914 – 15 март 1915)
 • II редовна (14 декември 1915 – 15 март 1916)

N.B. От 14 април 1916 България преминава към Грегорианския календар и следващите дати са по нов стил.

 • II извънредна (28 юни – 18 август 1916)
 • III редовна (28 октомври 1916 – 5 април 1917)
 • III извънредна (15 – 27 октомври 1917)
 • IV редовна (28 октомври 1917 – 7 април 1918)
 • IV извънредна (30 септември 1918 – 14 април 1919)

Бюро редактиране

Председател редактиране

Подпредседатели редактиране

Депутати[7] редактиране

Район Име Местожителство Партия / коалиция
Бургаски Петър Динчев София ЛК (ЛП)
Йордан Нейов Сливен ЛК (ЛП)
Паскал Табурнов (поч. 1917) Пловдив ЛК (МЛП)
Фоти Симеонов Айтос ЛК (ЛП)
Михаил Зелков Бургас ЛК (НЛП)
Васил Нейчев Бургас ЛК (МЛП)
Марин Ковачев Ямбол ЛК (НЛП)
Тодор Янков София ЛК (ЛП)
Ибрям Хаджиюмеров (доп. 1917) Айтос ЛК (ЛП)
Марко Турлаков (кас. 1916) Стара Загора БЗНС
Димитър Попов Джумалии (дн. Житосвят) БЗНС
Стоян Шиваров Айваджик (дн. Дюлево) БЗНС
Димитър Джанкардашлийски Анхиало (дн. Поморие) БЗНС
Иван Желев Пандъклии (дн. Тенево) БЗНС
Димитър Недялков (доп. 1916) Инджеклии (дн. Стройно) БЗНС
Димитър Благоев (отк.) София БРСДП т. с.
Георги Кирков София БРСДП т. с.
Васил Коларов (доп. / отк.) Пловдив БРСДП т. с.
Георги Попов (доп.) Ямбол БРСДП т. с.
Янко Сакъзов (отк.) София БРСДП о.
Илия Янулов (доп.) София БРСДП о.
Теодор Теодоров (отк.) София НП
Стефан С. Бобчев (доп.) София НП
Владимир Моллов София ДП
Варненски Васил Радославов (отк.) София ЛК (ЛП)
Коста Ранков Варна ЛК (МЛП)
Божидар Ючормански (поч. 1917) Варна ЛК (НЛП)
Стоян Божков Белево (дн. Белослав) ЛК (ЛП)
Шакир Зюмриев Варна ЛК (НЛП)
Атанас Чернев (доп.) Провадия ЛК (ЛП)
Вельо Недялков (доп. 1917) ЛК
Станчо Момчев Стара Загора БЗНС
Константин Турлаков Кутлубей (дн. Неофит Бозвелиево) БЗНС
Тодор Ноев Аврен БЗНС
Венедикт Попов Варна НП-ПЛП (НП)
Видински Никола Апостолов София ЛК (НЛП)
Никола Алтимирски (отк. 1915-2) Лом ЛК (ЛП)
Димитър Димитров Видин ЛК (НЛП)
Ради Радев (ост. 1915-1) София ЛК (ЛП)
Стамен Миков (доп. 1915-1; кас. 1917) Кула ЛК (ЛП)
Васил Карапанджов (доп. 1915-2) Белоградчик ЛК (ЛП)
Тодор Митов (доп. 1917) Лом ЛК
Найчо Цанов Видин РДП
Йосиф Фаденхехт София РДП
Илия Георгов София РДП
Александър Недев Койнаре БЗНС
Тома Вълчев Черни връх БЗНС
Никола Харлаков София БРСДП о.
Тодор Петров Видин БРСДП т. с.
Димитър Мишев (кас. 1914) Видин ДП
Милчо Бечев (доп. 1914) ДП
Врачански Никола Георгиев Враца ЛК (НЛП)
Никола Ненчев Игнатица ЛК (ЛП)
Йордан Йонов (кас. 1916) Оряхово ЛК (НЛП)
Иван Велчев Оряхово ЛК (ЛП)
Никола Шишков Берковица ЛК (ЛП)
Иван Цанов Митровци ЛК (ЛП)
Мано Облаков Бяла Слатина ЛК (НЛП)
Нено Станев (доп. 1916) Тлачене ЛК (НЛП)
Кръстьо Пастухов (отк.) Враца БРСДП о.
Коста Лулчев Оряхово БРСДП о.
Асен Цанков (доп.) София БРСДП о.
Стоян Омарчевски Филиповци (дн. кв. на София) БЗНС
Дамян Лихарски Хайредин БЗНС
Александър Малинов (отк.) София ДП
Георги Данаилов София ДП
Иван Симеонов (доп.) Враца ДП
Георги Димитров София БРСДП т. с.
Камен Тошев Берковица БРСДП т. с.
Стоян Данев София ПЛП
Гюмюрджински Васил Радославов (отк.) София ЛК (ЛП)
Махмуд Шукриев Дедеагач (дн. Александруполи) ЛК (ЛП)
Етхем Рухи бей Пловдив ЛК (ЛП)
Хашим бей Алибеев Ксанти ЛК (ЛП)
Мехмед паша (поч. 1915) Ксанти ЛК (ЛП)
Георги Попанастасов Устово (дн. кв. на Смолян) ЛК (ЛП)
Ангел П. Киров ЛК (ЛП)
Хафуз Сали Мехмедов Гюмюрджина (дн. Комотини) ЛК (ЛП)
Сал. Хаджимехмедов Кърджали ЛК (ЛП)
Симеон Кехлибаров ЛК (ЛП)
Христо Гендович София ЛК (ЛП)
Хюсню Хюсеинов Ксанти ЛК (ЛП)
Мехмед Абедин Гюмюрджина (дн. Комотини) ЛК (ЛП)
Лазар Дагоров Пловдив ЛК (ЛП)
Исмаил Хакъ бей Ксанти ЛК (ЛП)
Тевфик Хаджиахмедов Гюмюрджина (дн. Комотини) ЛК (ЛП)
Начо Д. Начев Стара Загора ЛК (ЛП)
Юсуф Ибраимов Гюмюрджина (дн. Комотини) ЛК (ЛП)
Димо Кьорчев Търново ЛК (НЛП)
Мехмед Кемал Дедеагач (дн. Александруполи) ЛК (ЛП)
Щерьо Атанасов ЛК (ЛП)
Димитър Тодоров (поч. 1916. Незаместен) ЛК (МЛП)
Иван Т. Попов (доп.) ЛК (НЛП)
Александър Станчев (доп. 1915) Търново ЛК (НЛП)
Михаил Такев (отк.) Пещера ДП
Стефан Паприков София ДП
Васил Милев (доп. / отк.) Хасково ДП
Никола Хитров (доп.) ДП
Кюстендилски Величко Кознички Кюстендил ЛК (НЛП)
Кирил Провадалиев София ЛК (ЛП)
Владимир Чернев София ЛК (МЛП)
Христо Янков Дупница ЛК (НЛП)
Христо Георгиев София ЛК (ЛП)
Ненко Хранов Радомир ЛК (ЛП)
Александър Ботев Друган БЗНС
Александър Механджийски Крайници БЗНС
Христо Божички Соволяно БЗНС
Христо Радойков Долно Уйно БЗНС
Христо Славейков Кюстендил ДП
Крум Чапрашиков (отк.) Дупница ДП
Захари Кръстев (доп.) Радомир ДП
Плевенски Панайот Чорбаджиев Никопол ЛК (ЛП)
Никола Кръстанов Плевен ЛК (ЛП)
Йонко Веселинов Ловеч ЛК (ЛП)
Белизар Каракашев Плевен ЛК (НЛП)
Димитър Тошков София ЛК (ЛП)
Пейо Табаков Луковит ЛК (ЛП)
Христо Марковски Троян ЛК (ЛП)
Христо Бояджиев Луковит ЛК (НЛП)
Александър Димитров Горна Козница, Кюстендилско БЗНС
Григор Бояджиев (кас. 1916) Български Караагач (дн. Тотлебен) БЗНС
Неделчо Георгиев (кас. 1916) Деков БЗНС
Данаил Монев Осма Калугерово (дн. Асеновци) БЗНС
Бешко Дунев Долни Дъбник БЗНС
Иван Колев (доп. 1916) Турски Тръстеник (дн. Славяново) БЗНС
Хино Христов (доп. 1916) Луковит БЗНС
Георги Кирков (отк.) София БРСДП т. с.
Тодор Луканов Плевен БРСДП т. с.
Христо Кабакчиев (доп.) София БРСДП т. с.
Андрей Ляпчев София ДП
Георги Данаилов (отк.) София ДП
Марин Ничев (доп.) София ДП
Димитър Яблански София НП
Пловдивски Димитър Тончев София ЛК (МЛП)
Христо Ив. Попов София ЛК (ЛП)
Гочо Димов Пловдив ЛК (ЛП)
Яков Матакиев Пазарджик ЛК (НЛП)
Георги Т. Абаджиев Пазарджик ЛК (ЛП)
Стоян Чешмеджиев Пещера ЛК (ЛП)
Христо Хаджидимитров Карлово ЛК (ЛП)
Стайко Немски (кас. 1916) Пловдив ЛК (НЛП)
Иван Багаров Сопот ЛК (ЛП)
Стефан Чешков Петков Калъчлии (дн. кв. на Раковски) ЛК (ЛП)
Павел Генадиев (кас. 1916) София ЛК (НЛП)
Васил Гулев (доп. 1916) Станимака (дн. Асеновград) ЛК (ЛП)
Стефан Лилков (доп. 1916) Пловдив ЛК
Найден Команов (кас. 1916) Голямо Конаре (дн. Съединение) БЗНС
Константин Василев (поч. 1918) Черногорово БЗНС
Делчо Георгиев Долни Омарбас (дн. Домлян) БЗНС
Събо Георгиев Дълги Герен (дн. Беловица) БЗНС
Яким Ушев Панагюрище БЗНС
Стайко Коларов (доп. 1916) Брезово БЗНС
Атанас Гайдаджиев (доп. 1918) БЗНС
Михаил Такев Пещера ДП
Александър Христов Пловдив ДП
Личо Ив. Личев (ост. 1914) Пловдив ДП
Адам Нейчев (доп. 1914) ДП
Васил Коларов Пловдив БРСДП т. с.
Теодор Теодоров (отк.) София НП
Борис Вазов (доп.) София НП
Стоян Костурков София РДП
Русенски Иван М. Костов Русе ЛК (ЛП)
Константин Панайодов Русе ЛК (НЛП)
Йордан Рашев Разград ЛК (ЛП)
Никола Калчев Русе ЛК (ЛП)
Хафуз Садък Мехмедов София ЛК (ЛП)
Ангел Крушков Бяла ЛК (НЛП)
Панко Вангелов Джеферлер (дн. Севар) ЛК (ЛП)
Петър Даскалов София ЛК (МЛП)
Александър Радолов Фердинандово (дн. Славянци), Карнобатско БЗНС
Иван Хаджииванов Езерче БЗНС
Станчо Донев (ост. 1919) Липник (дн. махала на Николово) БЗНС
Кольо Недялков Широково БЗНС
Станьо Златев Осенец БЗНС
Спас Николов (доп. 1919) БЗНС
Никола Мушанов (отк.) София ДП
Григор Василев (доп.) София ДП
Софийски Васил Радославов София ЛК (ЛП)
Добри Петков София ЛК (НЛП)
Димитър К. Вачов София ЛК (ЛП)
Сава Иванчов София ЛК (МЛП)
Илия Вълев София ЛК (ЛП)
Христо Г. Попов София ЛК (ЛП)
Васил П. Николов Орхание (дн. Ботевград) ЛК (ЛП)
Христо Г. Занков София ЛК (ЛП)
Младен Златков Мошино (дн. кв. на Перник) ЛК (ЛП)
Атанас Германски Самоков ЛК (ЛП)
Сотир Календеров Трън ЛК (НЛП)
Петър Лисев (доп. вм БЗНС кас. л.) Мирково ЛК (ЛП)
Михаил Каралеев (доп. вм БЗНС кас. л.) Цариброд ЛК (НЛП)
Стефан Дойчинов (доп. вм. БЗНС кас. л.) София ЛК (ЛП)
Александър Малинов София ДП
Рашко Маджаров София ДП
Александър Гиргинов София ДП
Никола Здравков София ДП
Александър Величков Алдомировци ДП
Андрей Шаренков (кас. листа) Ихтиман БЗНС
Павел Кожухаров (кас. листа) София БЗНС
Станоя Георгиев (кас. листа) Бояна (дн. кв. на София) БЗНС
Васил Костов (кас. листа) Слатина (дн. кв. на София) БЗНС
Иван Евстратиев Гешов (отк.) София НП
Теодор Теодоров София НП
Иван Пеев Плачков (доп.) София НП
Григор Коцев (доп. вм. БЗНС кас. л.) София НП
Димитър Благоев София БРСДП т. с.
Янко Сакъзов София БРСДП о.
Старозагорски Константин Апостолов Стара Загора ЛК (ЛП)
Иван Ангелов (кас. 1916) Стара Загора ЛК (НЛП)
Теньо Узунов Харманли ЛК (ЛП)
Никола Мирчев Хасково ЛК (ЛП)
Недялко Бракалов София ЛК (НЛП)
Тодор Георгиев Хасково ЛК (МЛП)
Георги Д. Генков Хасково ЛК (НЛП)
Еньо Петков Нова Загора БК (ЛП)
Васил Михалчев Казанлък ЛК (ЛП)
Гурко Серафимов (доп. 1916) Казанлък ЛК (МЛП)
Димитър Драгиев Стара Загора БЗНС
Дечо Тенев Опан БЗНС
Добри Кротнев Поройна БЗНС
Ангел Грозков Кундалев Ябълково БЗНС
Иван Костов Яворово БЗНС
Константин Бозвелиев Казанлък БРСДП о.
Петър Джидров София БРСДП о.
Иван Ев. Гешов София НП
Васил Димчев Стара Загора НП
Васил Милев (поч. 1916) Хасково ДП
Еньо Разпопов Стара Загора ДП
Тодор Димчев (доп. 1916) Харманли ДП
Стоян Данев (отк.) София ПЛП
Андрей Ходжов (доп.) София ПЛП
Георги Кирков (отк.) София БРСДП т. с.
Коста Ципоранов (доп.) Стара Загора БРСДП т. с.
Струмишки Петър Пешев (отк.) София ЛК (ЛП)
Никола Генадиев (кас. 1916) София ЛК (НЛП)
Георги Хр. Занков Горна Джумая (дн. Благоевград) ЛК (ЛП)
Христо Чернопеев (поч. 1915) Струмица ЛК (ЛП)
Недельо Гарванов (поч. 1917) Лъджене (дн. кв. на Велинград) ЛК (ЛП)
Дончо Златков (поч. 1918. Незаместен) Петрич ЛК (ЛП)
Константин Хаджикалчов София ЛК (ЛП)
Константин Николов Хърсово ЛК (ЛП)
Георги Голев Банско ЛК (ЛП)
Иван Г. Попов София ЛК (ЛП)
Тома Пенков (доп.) (поч. 1918. Незаместен) Мечкул ЛК (ЛП)
Никола Алтимирски (доп. 1915) Лом ЛК (ЛП)
Илия Каратанев (доп. 1916) Струмица ЛК
Андрей Садразанов (доп. 1917) ЛК
Александър Малинов (отк.) София ДП
Крум Чапрашиков Дупница ДП
Васил Пасков София ДП
Никола Наумов София ДП
Милош Хадживълчев София ДП
Георги Поцков Враня ДП
Димитър Арнаудов Неврокоп (дн. Гоце Делчев) ДП
Стоян Георгиев (доп.) (поч. 1914) Струмица ДП
Георги Стоилов (доп. 1914) Горна Джумая (дн. Благоевград) ДП
Търновски Никола Генадиев (отк.) София ЛК (НЛП)
Петър Пешев София ЛК (ЛП)
Иван Халачев (кас. 1916) Търново ЛК (НЛП)
Иван Момчилов Горна Оряховица ЛК (НЛП)
Никола Стойчев (поч. 1919) Търново ЛК (ЛП)
Михаил Патев (кас. 1916) Търново ЛК (НЛП)
Лазар Лазаров Севлиево ЛК (ЛП)
Михаил Аврамов Свищов ЛК (ЛП)
Александър Станчев (доп.) (отк. 1915) Свищов ЛК (НЛП)
Атанас Хаджиславчев (доп. 1915) ЛК
Сгефан Попов (доп. 1916) Трявна ЛК (НЛП)
Стефан Манафов (доп. 1916) (поч. 1919) Габрово ЛК (НЛП)
Стефан Рафаилов (доп. 1919) ЛК
Стефан П. Бояджиев (доп. 1919) ЛК
Цанко Бакалов - Церковски Бяла черква БЗНС
Александър Пенчев Търново БЗНС
Недялко Атанасов Мочуров Сломер БЗНС
Илия Кирков Върбовка БЗНС
Захари Ангелов Бяла черква БЗНС
Григор Маджунков Българско Сливово БЗНС
Кръстьо Пастухов Враца БРСДП о.
Никола Сакаров София БРСДП о.
Андрей Конов Севлиево БРСДП о.
Никола Мушанов София ДП
Паскал Паскалев Габрово ДП
Атанас Д. Буров Горна Оряховица НП
Коста Сидеров Горна Оряховица РДП
Йордан Йорданов Габрово БРСДП т. с.
Шуменски Жечо Бакалов София ЛК (МЛП)
Петър Панайотов Шумен ЛК (ЛП)
Тотьо Проданов Попово ЛК (ЛП)
Талят Хаджихюсеинов Шумен ЛК (ЛП)
Аврам Свинаров Ески Джумая (дн. Търговище) ЛК (ЛП)
Константин Досев Ески Джумая (дн. Търговище) ЛК (ЛП)
Сабри бей Селимов Нови пазар ЛК (ЛП)
Йордан Дечев Смядово ЛК (ЛП)
Радой Козарев Попово ЛК (ЛП)
Александър Стамболийски (кас. 1915) Славовица, Пазарджишко БЗНС
Илия Стоев (поч. 1918) Сърнасъф (дн. Заветно) БЗНС
Георги Минев Кюлевча БЗНС
Методи В. Петров Осмар БЗНС
Никола Атанасов Окчулар (дн. Здравец) БЗНС
Марчо Атанасов (доп. 1915) Мечикчилер (дн. Беломорци) БЗНС
Ганчо Георгиев (доп. 1918) БЗНС
Янко Куцаров Ески Джумая (дн. Търговище) ДП-ПЛП (ДП)

Източници редактиране

 1. Официален сайт на НС
 2. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 15/30.01.1914
 3. Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Elections in Europe: A data handbook, стр. 379, ISBN 978-3-8329-5609-7
 4. Тодоров 2010, с. 573.
 5. Цураков 2008, с. 460.
 6. Nohlen, D & Stöver, P. Elections in Europe: A data handbook. 2010. ISBN 978-3-8329-5609-7. с. 368.
 7. Живков, Светослав. Пропорционалното представителство. Избори и електорално законодателство в България в навечерието на Първата световна война. София, УИ "Св. Климент Охридски", 2022. с. 497-505.