Аберация

Уикимедия пояснителна страница

Аберация може да се отнася за:

  • Аберация, дефект в образа, получен от оптична система
  • Аберация, изместване на видимото положение на звезда
  • Хроматична аберация, оцветяване поради нееднакво фокусно разстояние на лъчи от различен цвят
  • Аберация, медицински термин обозначаващ отклонение в развитието или растежа на организма
  • Хромозомна аберация, термин в генетиката обозначаващ отклонение от нормалния брой или морфология на хромозомите
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.