Уикипедия:Пояснителна страница

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Пояснителните страници в Уикипедия са специални страници, създадени за организация и ориентация. Пояснителните страници се използват, когато няколко различни статии носят еднакво име. Ако дадена препратка сочи към пояснителна страница, върнете се и я поправете, така че да сочи към желаната информация - това би спестило време на всички следващи читатели.

Ако има няколко различни статии, които да носят едно и също заглавие, досега в Уикипедия постъпваме по следния начин.

Ако всички теми, разглеждани от статиите са:

  • или с еднаква важност и значение,
  • или се отнасят до съвсем различни и несвързани понятия,

се прави пояснителна страница, носеща съответното заглавие. Към заглавията на различните статии се добавя пояснение след интервал и в скоби (например Левски (град), Беласица (отбор), Ивайло (опера)) или се избира друго подходящо заглавие. Примери за такива пояснителни страници: Джордж Буш, Брест.

Ако някоя от статиите е от много по-голямо значение в сравнение с останалите, или ако вероятността е много по-голяма българските читатели да търсят именно нея измежду омонимите, тя може да приеме съответното заглавие, а към пояснителната страница да се добави кратка препратка в началото, например както са в момента статиите Рила, Пирин, Родопи. За пояснителна страница да се използва Име на статия (пояснение). Например: Пирин (пояснение), Блато (пояснение).

Ако даден град, село, връх и т.н. е наречен в чест на нещо друго, основното име се запазва за първоизточника. Например Шипка е статията за растението, Шипка (проход) е наречен на растението, а Шипка (град) - наречен на прохода; Елин Пелин (град); Марица (село) и т.н.

Обикновено е добре, за статии в подобна група, на първия ред на всяка статия да се добави препратка към пояснителната страница. Използвайте кода {{Към пояснение|Заглавие|Заглавие на пояснителната страница}}.

Частен случай: ако има само две статии, претендиращи за едно заглавие, от които едната или е с много по-голяма важност, или е първоизточник на името:

  • не се прави пояснителна страница;
  • статията с по-голяма важност получава заглавието;
  • статията с по-малка важност получава заглавието с пояснение в скоби;
  • на първия ред на всяка статия се слага препратка към другата.

Примери: Слънчоглед, Разград.

Когато създадете пояснителна страница, добавете накрая кода {{Пояснение}}.

Това са примерни и насочващи правила - при нужда и приемане с консенсус, за даден случай може да се постъпи другояче. Ако имате предложения или въпроси, използвайте дискусионните страници на съответните статии.

Можете да копирате следния текст, за да създадете пояснителна страница по-бързо:

'''Нещо''' може да се отнася за:

* [[Нещо (специално)]], което е специално
* [[Нещо (общо)]], което общо

{{пояснение}}

Вижте също

редактиране