Абзацът е част от текст, в състав обикновено от няколко изречения, характеризираща се със смислово единство на фона на целия текст. Синоним на думата е параграф (но има и друго значение).

Често се представя чрез отстъп (отместване на началото на текста) навътре от границата на полето на даден контур. Абзацът изпълнява текстоизграждащи функции – оформя и подрежда текста.

Абзацът е архитектонична единица, тъй като е сетивно осезаем. При писане често микротекстът се представя чрез абзац. В устна реч всеки абзац се различава от останалите абзаци чрез по-голяма пауза. Възможно е даден микротекст да бъде графично оформен в 2 или повече абзаца. Съвпадането или несъвпадането на микротекст и абзац зависи от стилистичните предпочитания на пишещия.[1]

ВидовеРедактиране

Според функциите, които изпълнява в текста, абзацът бива:

  • монофункционален абзац;
  • бифункционален абзац;
  • полифункционален абзац.

Според разгръщането на темата, която представя, абзацът е:

  • самостоятелен абзац;
  • непълен абзац;
  • служебен абзац.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране