Отваря главното меню

Термодинамичната (абсолютна) температура е една от основните величини в термодинамиката. Тя представлява температурата, измерена спрямо абсолютна скала, чието начало е абсолютната нула, теоретичният температурен минимум.

  • Абсолютна температурна скала – другото име на термодинамичната температурна скала.

Вижте същоРедактиране