Абстракция (на латински: abstractio – отвлечен) е процес или израз означаващ някакво отвлечено, ирационално понятие или фикция. В този смисъл абстракциите са малко или много нереална, отдалечена представа за действителността. Въпреки това обаче те са особена форма за опознаване на тази действителност.

Хуан Оливарес, пример за абстрактно изкуство

Съвременното си значение думата получава в началото на 20 век. Абстрактното мислене е по-висша форма на мислене от логическото мислене. За да разбере човек абстрактното изкуство, трябва винаги да може да го погледне от две различни гледни точки, от две различни позиции.[1]

Абстракция в информатикатаРедактиране

В информатиката абстракция е начин на разглеждане на обект, при който се взимат предвид само тези негови характеристики, които имат значение в конкретната ситуация. Използването на абстракции при създаването на компютърни програми дава възможност за сложни обекти да се мисли като за прости такива. По този начин абстракциите позволяват да се конструират сложни програми, въпреки ограничените възможности на човешкия мозък. Абстракциите лежат в основата на обектно-ориентираното програмиране.

Външни препраткиРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. „Abstractions“, архив на оригинала от 11 септември 2007, https://web.archive.org/web/20070911121123/http://www.wsu.edu/~dee/GLOSSARY/ABSTRACT.HTM, посетен 11 септември 2007