Под автор най-често се разбира човек, благодарение на чийто творчески труд е създадено едно литературно произведение. В най-общия смисъл, автор е човек, който е създал и публикувал книга или друг вид текст, при това не непременно литературни. Използва се за обозначаване на принос при създаването на нещо оригинално и различно от литературна творба в други области на знанието като например в техниката, в медицината, в социологията, при оригинални теоретични изследвания и хипотези и др.

Автор е човек, който пише книги и всякакви други истории. Той създава смешни, нормални, весели и тъжни приказки. Има и още видове автори например: писател, поет и т.н. Авторът не пише само детски книги ами и научни доклади, учебници и т.н. Добрият автор не трябва да се разсейва. Някои хора много ама много обичат да пишат истории и затова стават професионални автори. Авторът на музиката се нарича композитор. Той и автора на книги си приличат. Авторът на филми се нарича сценарист. Авторът на стихотворения се нарича поет. Има много изобретатели и всички искат да си покажат творенията на света. И авторите са така. Те разполагат с дни и нощи, за да пишат нашите книги и нашите учебници. Затова да си автор не е лесна професия. Трябва да имаш таланта да радваш хората със своите истории по най-различни начини. Авторът дава своята книга на продавачите и ако му харесат историята я продават на останалите граждани. И книгата се чете пак и пак. Чак докато вече не е интересна и не се продава. Авторът трябва да провери книгата си много добре и да оправи грешките в нея. Той трябва сам да си хареса историята преди да я даде на преглед. Само хора с талант трябва да станат автори и да радват други хора и така- нататък.

Вижте същоРедактиране