Драматурзите са хора, които съставят драматични произведения – обикновено пиеси или филмови сценарии.

ЕтимологияРедактиране

Терминът не е вариант на „писане“, а нещо съвсем различно: думата райт е архаичен термин за занаятчия или строител (както при коледарник или каррур). Оттук и префиксът и суфиксът се съчетават, за да се посочи някой, който е „изработил“ думи, теми и други елементи в драматична форма – някой, който занаят, играе. В омофон с „пиша“ в този случай е напълно случайни.

Терминът „драматург“ е бил създаден от Бен Джоунс в неговата Епиграма 49, „За шоуруа“, [1]като обида, за да го представи като занаятчийство за театъра. Джоунс се описва като поет, а не като драматург, тъй като пиесите по това време са написани на метри, така че се считат за занаятчийство на поетите. Този възглед е въведен още в началото на 19 век. Терминът „драматург“ по-късно изгубва тази си негативна оценка.

ИзточнициРедактиране

Вижте същоРедактиране