Адамова ябълка

Отличителен белег на човешкия врат

Човешкият ларинкс стои в хрущялна рамка, свързана със сухожилия и мускули. Отпред стои тироидният хрущял, който създава изпъкналост в предната част на врата, известна като адамова ябълка, тъй като само мъжете я имат, а според Библията Адам е първият мъж.

Адамова ябълка
Адамова ябълка
Адамова ябълка

Адамовата ябълка се счита за мъжки вторичен полов белег.