Азидите представляват соли на азотоводородната киселина (HN3).

Те са вещества с 1 или повече групи N3. Повечето са експлозиви. Широко приложение във взривната техника, като инициатор намира оловния азид Pb(N3)2.