Азотиста киселина

слаба едноосновна киселина на азота

Азотистата киселина (HNO2) е слаба нетрайна киселина, известна само в разредени водни разтвори. Притежава и окислително-редукционни свойства. Използва се за получаване на диазосъединения, нитрити (соли на азотистата киселина).

Азотиста киселина: структурна формуа

Структура и получаване редактиране

  • Структурната формула на азотистата киселина е:

O=N-O-H

     
размери на транс формата модел на транс формата цис форма
  • Азотистата киселина се получава по следния начин:

2NO2 + H2O → HNO2 + HNO3