Отваря главното меню
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Айнщайн.

Айнщайн е единица за измерване, използвана във фотохимията. Равна е на един мол фотони. Това означава, че в един айнщайн се съдържат фотони, равни по брой на числото на Авогадро.

Единицата е наречена в чест на Алберт Айнщайн, който е обяснил фотоелектричния ефект и е въвел представата за квантите светлина (фотоните).